უძრავი ქონების კვლევა

უძრავი ქონების კვლევები ყველაზე ახალგაზრდა მიმართულებაა კვლევებში და მხოლოდ 2005 წლიდან დაიწყოდღეისათვის კომპანია  დასავლეთის ბიზნეს პარტნიორებთან ერთად ახორციელებს საერთაშორისოსტანდარტების კვლევებს, მათ შორის:

1.უძრავი ქონების ინდექსის უწყვეტი კვლევა (6 საერთაშორისო პარამეტრი საქართველოს უძრავი ქონებისბაზრის შეფასებისთვის, ყოველკვირეული ანგარიშების ყიდვა-გაყიდვის პარამეტრებით ქალაქების, უბნების,საფასო სეგმენტების მიხედვით. უძრავი ქონების ბაზრის ძირითადი პარამეტრების ტენდენციები დაპროგნოზები);

2.უძრავი ქონების ბაზრის აღწერა (ყველა სამშენებლო ობიექტი, ვიზუალიზაცია, ყველა ძირითადი პარამეტრი,უძრავი ქონების ბაზრის მოცულობები, მომავლის პროგნოზები);

3.ფასის ფლექსიბურობის ინდექსის სპეციალური კვლევა (უძრავი ქონების პროდუქტის ყველა ძირითადიპარამეტრის (სართული, უბანი, მშენებელი კომპანია, დეველოპერი კომპანია, რემონტის ხარისხი,ინფრასტრუქტურა, ხედი და ..) წონის დათვლის მექანიზმი);

4.გაყიდვების ოპტიმიზაციის კვლევები (გაყიდვების სამენეჯმენტო მექანიზმების ეფექტურობის კვლევები);

5.კონცეფციების ტესტირების კვლევები (რეკომენდაციები დეველოპინგის კონცეპტუალურ ნაწილზე);

6.საკომუნიკაციო კამპანიის/ნიმუშების დიზაინია და ტესტირების კვლევები;

7.ფართების გაანგარიშებისა და ოპტიმიზაციების საკონსულტაციო სამუშაოები;

დღეს უძრავი ქონების ბაზრის ნახევარზე მეტი ზემოთ მოცემულ კვლევით კატეგორიებს იყენებს. კომპანიისმიერ ჩატარებული კვლევითი და საკონსულტაციო სამუშაოები უნიკალურია იმ თვალსაზრისითაც, რომკვლევებისა და კონსულტაციების შედეგად მიღებული შედეგების გამოყენების კოეფიციენტი კლიენეტებისმხრიდან უკიდურესად მაღალია. ყველა ის დეველოპერული პროექტი, რომელიც აიფიემის კვლევით დასაკონსულატაციო საქმიანობის შედეგებს ეყრდნობა, არის წარმატებული.