• 2018-06-13

ქართულ სამომხმარებლო ბაზარზე, ლუდის მწარმოებელი კომპანიები, საკმაოდ მრავალფეროვან არჩევანს სთავაზობენ ლუდის მოყვარულებს. კომპანიების სარეკლამოაქტიურობა განსაკუთრებით მატულობს ზაფხულის დადგომასთან...

  • 2018-06-10

გაზაფხულის ძალაში შესვლასთან ერთად, ლუდის სეზონი იკრებს ძალას. 2018 წლის მეორე კვარტლის დასაწყისიდან, შეინიშნება ლუდის კომპანიების, მედია გაშუქებების გააქტიურება.მოწინავე 5 კომპანიას თუ ბრენ...

 

  • 2018-06-04

54 წლამდე, ქალი ასაკის მატებასთან ერთადუფრო და უფრო დიდ დროს ხარჯავს საჭმლის კეთებაში,კაცი კი თითქმის ყველა ასაკში თანაბრად იშვიათად ამზადებს საჭმელს. გაინტერესებთ ცხოვრების განმავლობაში რამდენ დღეს ...

  • 2018-05-31

საქართველოში, თამბაქოს მოხმარება, დახურულ სივრცეში აიკრძალა. 2018 წლის პირველი მაისი, ჯანმრთელობის დაცვის თვალსაზრისით, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებით შევა ისტორიაში.ქართული მედია, აქტიურად ა...

 

  • 2018-05-29

კომპანია აი ფი ემ კვლევები აგრძელებს სატელევიზიო რეკლამის მონიტორინგს და წარმოგიდგენთ 2018 წლის პირველ კვარტლის მონაცემებს მედიასაშუალებების ჭრილში.მონიტორინიგში შემავალი კომპანიები: ტელე იმედი...

  • 2018-05-23

რადიო სადგურებში რეკლამის განთავსება, მრავალი ფაქტორის გათვალისწინებით, სულ უფრო მიმზიდველი ხდება. მთავარი ფაქტორი კი პოტენციურ მომხმარებლამდე მარტივი საკომუნიკაციო საშუალებაა, რადგან რადიოს უსმენენ მ...

 

  • 2018-05-21

სახლის დალაგებაში ყველაზე მეტ დროს 45-54 ასაკის ქალები ხარჯავენ. 2006 წელთან შედარებით, ქალების მიერ სახლის დალაგებაზე დახარჯული დრო ყველა ასაკობრივ კატეგორიაში შემცირებულია. “აიფიემ კვლევებმა...

  • 2018-05-14

„აიფიემ კვლევები“ აგრძელებს რადიოში სარეკლამო ბაზრის მიმოხილვას, ამჯერად გთავაზობთ საბანკო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების, 2018 წლის პირველი კვარტლისმონაცემებს.ბოლო წლებში ფინანსურ ...

 

  • 2018-05-10

ქართველების 26%-ის აზრით, საქართველოში ხანგრძლივი დროით ყოფნა ყველაზე მეტად გერმანელებისთვისაა მიმზიდველი. ამის საპირისპიროდ, ხანგრძლივი ვიზიტით ყველაზე ხშირად, საქართველოს რუსები სტუმრობენ.  ...

  • 2018-04-30

ბიზნეს კომპანიები სარეკლამო აქტივობას გეგმავენ წლის დასაწყისში და შემდეგ მთელი წლის განმავლობაში ზედმიწევნით ახორციელებენ დაგეგმილი გეგმის და სტრატეგიის შესრულებას, სტრატეგია კი ყველა კომპან...