• 2019-06-10

2019 წლის პირველ კვარტალში ტელევიზიით გასული რეკლამებიდან ჰიგიენის სექტორის წილია - 10.87%, რაც რაოდენობრივად - 17 681 სარეკლამო რგოლია.

ჰიგიენის სექტორში წარმოდგენილია მრავალი სახეობის პროდუქტი: თმის მოვლის საშუალებები, ჰიგიენური სალფეთკები, მამაკაცის და ბავშვის ჰიგიენური საშუალებები.

ამ პერიოდის განმავლობაში ტელევიზიით რეკლამა განათავსა სექტორის წარმომადგენელმა 10 -მა კომპანიამ.

ასევე საინტერესოა ჰიგიენური საშუალებების სექტორში შემავალი კომპანიების წილობრივი გადანაწილება. ვნახოთ ტოპ 10 კომპანიების წილები სექტორში.