სიახლეები

საკვები პროდუქტების რეკლამა, 2019 წლის მესამე კვარტალი

  • 2019-11-26

2019 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიაში გასული რეკლამის რაოდენობის ერთ-ერთი მაღალი მაჩვენებელი საკვებ პროდუქტებს უჭირავთ. ამ პერიოდში ტელევიზიით სულ გავიდა 11632 სარეკლამო რგოლი, ქრონომეტრაჟი 209210 წა...

სამშენებლო კომპანიები მედიაში, 2019 წელი

  • 2019-11-06

ჩვენი ქვეყნის ერთ-ერთი აქტიური ინდუსტრია-სამშენებლო სექტორია. აქტიურია, როგორც საიმიჯო აქტივობებით, როგორიცაა რეკლამა-შეთავაზებები, ღონისძიებები და ა.შ. ასევე მედიაში გაჟღერების თვალსაზრისით...