სიახლეები

სუფთა ჭურჭელი ქალის სიცოცხლის 564 დღე ღირს

  • 2019-08-13

ქალების 96% და კაცების 14% რეცხავს ჭურჭელს.ყველაზე დიდ დროს ამ საქმიანობაში 45 წლიდან 54 წლამდე ასაკის ქალები ხარჯავენ. ვისაც გამოუცდია, მოეხსენება, რომ ჭურჭლის რეცხვა დაუსრულებელი და არც ისე სა...

მსმენელები რადიოს ყველაზე ხშირად, დილის 9-10 საათზე რთავენ

  • 2019-08-01

რადიოს ყველაზე ნაკლებად ასაკოვანი, 55-65 წლის ადამიანები უსმენენ,ყველაზე მეტად კი 25-დან 44 წლამდე ადამიანები. მასობრივი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებების მრავალფეროვნების და მისაწვდომობის ...