სიახლეები

ევროპელ სტუდენტებს შორის, ქართველები ყველაზე ნაკლებად კრიტიკულები არიან

  • 2018-11-12

ყველა სხვა ევროპელ სტუდენტთან შედარებით, საქართველოში უსდ-ების სტუდენტების ყველაზე დიდ ნაწილს მოსწონს სწავლების ხარისხი (76%) და ლექტორების მხრიდან ხელშეწყობა (76%) მათ უნივერსიტეტებში. საქართველოშ...

ქართველები ყავის სმაზე, საშუალოდ 11 წუთს ვხარჯავთ

  • 2018-11-07

კაცები ყველაზე ხშირად სვამენ ყავას 18-24 წლის ასაკში, ქალები კი - 35-44 წლის ასაკში. „აიფიემ კვლევების“ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოირკვა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...