• 2018-12-02

2018 წლის მესამე კვარტალში ტელევიზიით სულ გასული 251 635 სარეკლამო რგოლი გადანაწილდა 31 სექტორზე. აქედან ყველაზე მეტი - 21,59 % რეკლამა განთავსდაუალკოჰოლო სასმელების სექტორში.გრაფიკზე წარმოდგენილ...

  • 2018-11-27

Half of the students of Georgian HEI think they havehigh preparedness on international labor market.With such self-confidence they are above the results of studentsfrom European countries such as Aust...

 

  • 2018-11-19

IPM Researches continues to study advertising monitoring and offers construction business activity in radio during October 2018.Within this period 7023 ads of construction sector were placed in r...

  • 2018-11-12

ყველა სხვა ევროპელ სტუდენტთან შედარებით, საქართველოში უსდ-ების სტუდენტების ყველაზე დიდ ნაწილს მოსწონს სწავლების ხარისხი (76%) და ლექტორების მხრიდან ხელშეწყობა (76%) მათ უნივერსიტეტებში. საქართველოშ...

 

  • 2018-11-07

კაცები ყველაზე ხშირად სვამენ ყავას 18-24 წლის ასაკში, ქალები კი - 35-44 წლის ასაკში. „აიფიემ კვლევების“ ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გამოირკვა, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარულ...

  • 2018-10-31

Autumn is a wine-making season in Georgia. Hence IPM Researches offers media activity of wine producer companies from September up to present.In terms of media coverage frequency in winter 2018 W...

 

  • 2018-10-22

251 635 advertisements broadcasted on television were distributed on 31 sectors in Q3, 2018. Majority of advertisements - 21,59 % were of non-alcoholic beverages. The graphic shows shares o...

  • 2018-10-15

CSR is frequently put under focus of IPM Researches as this is a very active and significant sector. At the same time this is an order of society that business companies must be engaged in C...

 

  • 2018-10-12

After passive vacation period Georgian business companies have actively appeared inGeorgian media. Some of them are mentioned in unfavorable context, namely in scandalousdeals, however, others are men...

  • 2018-10-09

Georgian students have a fairly low employment rate;the most frequent reason for working named by the employedis getting experience in labor market.Because of employment difficulties in Georgia, stude...