• 2019-08-13

ქალების 96% და კაცების 14% რეცხავს ჭურჭელს.ყველაზე დიდ დროს ამ საქმიანობაში 45 წლიდან 54 წლამდე ასაკის ქალები ხარჯავენ. ვისაც გამოუცდია, მოეხსენება, რომ ჭურჭლის რეცხვა დაუსრულებელი და არც ისე სა...

  • 2019-08-01

Radio audience mostly involves people aged 25-44 andthe least - people 55-65 years old. With the increasing diversity and availability of media, at first sight, radio loses its popularity, however,...

 

  • 2019-07-28

In Q1, 2019 TV channels broadcasted 162 725 advertising rolls in all. From them 158 343 are commercial advertisements and others are sponsor adds. The total chronometry is - 4620044 sec., co...

  • 2019-07-24

In Georgia nobody is surprised with hot political summer, however this year temperature is really unbearable. Alongside with the beginning of the tourist season, our north neighbor put our s...

 

  • 2019-07-15

Most of the respondents (80%) watch TV shows on TVusing smartphones are ahead than watching TV shows in computerfor the same purpose (52% vs. 46%). The role of smartphones in everyday life increase...

  • 2019-07-12

The opinion of the population about the construction of HPPs is divided into two parts:33% consider that construction of HPPs will be useful for the country,For 31%, on the contrary, it will be harmfu...

 

  • 2019-07-01

Beer season has come and new brands appeared on the market. Beer Kaiaki isn’t distinguished by information activity, although it has already interested consumers in the direction of ...

  • 2019-06-17

IPM Researches continues advertising monitoring and offers TV advertising campaign of construction companies in Q1, 2019.Let’s discuss construction companies presented in Q1, 2019. During t...

 

  • 2019-06-10

10.87% of advertising rolls broadcasted on television comes on hygiene sector in Q1, 2019. This number reaches 17 681 adds.Different kind of products are presented in hygiene sector. Among...

  • 2019-06-03

In June 2018 year company IPM Research presented an article about media activity of gambling business in Georgia. The issue is still popular this year as well. The issue of regulating gamb...